NiCW werkt transparant en overzichtelijk. Alle vaste contracten worden schriftelijk in productmappen aangeleverd. De productmappen worden door ons beheerd zodat u altijd de beschikking heeft over actuele prijsinformatie.

Tevens staan deze gegevens digitaal op Extranet. Eventuele wijzigingen worden direct verwerkt op Extranet en automatisch aan de leden kenbaar gemaakt. Voor de afdeling calculatie van onze leden staan op Extranet calculatielijsten vermeld. Deze calculatielijsten kunnen de leden direct importeren in hun calculatiesysteem.

Daarnaast vindt u op Extranet onder meer:
- Contactgegevens van de leden;
- Contactgegevens van de leveranciers;
- Inkooptechnische projectinformatie;
- Notulen inkoopvergaderingen met de leden;
- Enz.