Inkopen, daar is NiCW in gespecialiseerd. NiCW sluit inkoopcontracten af voor een breed pakket aan producten én diensten. Voor de leden van NiCW leveren deze inkoopcontracten veel voordeel op. In onderstaand overzicht ziet u voor welke productgroepen er vaste inkoopcondities en prijsafspraken zijn gesloten.Bestrating

Bestrating

 • Beton straatstenen
 • Keramische bestrating
 • Sierbestrating
 • Industrievloerplaten
 • Opsluitbanden en Trottoirbanden
 • Tegels
 • Kunststof Grastegels
 • Honingraatplaten
 • Grasbetontegels


Leidingsystemen

Leidingsystemen

 • Beton rioolbuizen
 • Kunststof rioolbuizen (PVC, PE, PP, enz.)
 • Inspectieputten
 • Infiltratiesystemen
 • Drainagesystemen
 • Drukleidingsystemen
 • Persluchtsystemen
 • Appendages en Afsluiters
 • Afscheiders
 • Kabelbeschermingsbuizen
 • Beregening


Afwatering

Afwatering

 • Straatkolken en Trottoirkolken
 • Putafdekkingen
 • Afdekluiken
 • Kunststof Lijnafwatering
 • Polymeerbeton Lijnafwatering
 • Beton Lijnafwatering
 • Verholen goten
 • Kabelgoten
 • Uitstroomelementen


Geokunststoffen en Folies

Geokunststoffen en Folies

 • Geokunststoffen
 • Geogrids
 • Asfaltwapening
 • Folies
 • Drainagematten
 • Anti-Erosiematten


Hout

Hout

 • Damwand
 • Bestekhout
 • Rondhout
 • Palen en Piketten
 • Vlechtmatten
 • Opgeklampte Schotten
 • Draglineschotten
 • Dekdelen
 • Veel verschillende houtsoorten


Verkeersvoorzieningen

Verkeersvoorzieningen

 • Wegbebakening
 • Bewegwijzering
 • Dynamische bewegwijzering
 • Blauwe bewegwijzering Alisa
 • Scheepsvaartborden
 • Straatnaamborden
 • Verkeersdrempels
 • Dynamische markering
 • Tijdelijke verkeersvoorzieningen


Straatmeubilair

Straatmeubilair

 • Afzetpalen
 • Sierpalen
 • Traptreden
 • Sierbanken
 • Keerelementen
 • Fiets parkeersystemen
 • Hekwerk


Gereedschappen

Gereedschappen

 • Stratenmakers Gereedschap
 • Hoveniers Gereedschap
 • Elektrisch Gereedschap
 • Schilders Gereedschap
 • Meet Gereedschap
 • Hand Gereedschap
 • Lucht Gereedschap
 • Werkplaatsinrichting
 • Zaagbladen
 • Trappen, Ladders en Steigers
 • Bevestigingsmiddelen


Bedrijfskleding en PBM’s

Bedrijfskleding en PBM’s

 • Bedrijfskleding
 • Reflectiekleding
 • Regenkleding
 • Overalls
 • Schoenen
 • PBM’s


Afval

Afval

 • Afvalinzameling
 • Containerdienst
 • Stortlocatie
 • Archiefvernietiging


Inhuur

Inhuur

 • Materieel
 • Chemische Toiletten
 • Bouwhekken
 • Rijplaten
 • Draglineschotten
 • Telekranen
 • Tijdelijke Huisvesting
 • Schaftwagens
 • Opslagruimte
 • Verkeersvoorzieningen


Diensten

Diensten

 • Riool reinigen en inspecteren
 • Pakketteren en Palletteren
 • Straatwerkzaamheden
 • Wegmarkeringen
 • Zaag- en Boorwerkzaamheden
 • Afvalinzameling
 • Milieukundige kwaliteitskeuringen
 • Kalibratie en Keuring meetinstrumenten
 • Keuring Gereedschappen
 • Tijdelijke Verkeersvoorzieningen


Algemeen

Algemeen

 • Bouwmaterialen
 • Brandstof stortingen
 • Tankpassen
 • Smeermiddelen
 • Oliën en Vetten
 • Mobiele Telefonie
 • Vaste Telefonie
 • Verzekeringen
 • Payrolling
 • Uitzenden en Detachering
 • Kantoorartikelen