Inkopen, daar is NiCW in gespecialiseerd. NiCW sluit inkoopcontracten af voor een breed pakket aan producten én diensten. Voor de leden van NiCW leveren deze raamcontracten veel voordeel op. In onderstaand overzicht ziet u voor welke productgroepen er deals met vaste prijsafspraken zijn gesloten.

{tab=Bestrating}

Bestrating

 • Beton straatstenen

 • Keramische bestrating

 • Sierbestrating

 • Industrievloerplaten

 • Opsluitbanden en Trottoirbanden

 • Tegels

 • Kunststof Grastegels

 • Honingraatplaten

 • Grasbetontegels

{tab=Leidingsystemen}

Leidingsystemen

 • Beton rioolbuizen
 • Kunststof rioolbuizen (PVC, PE, PP, enz.)
 • Inspectieputten
 • Infiltratiesystemen
 • Drainagesystemen
 • Drukleidingsystemen
 • Persluchtsystemen
 • Appendages en Afsluiters
 • Afscheiders
 • Kabelbeschermingsbuizen
 • Beregening

{tab=Afwatering}

Afwatering

 • Straatkolken en Trottoirkolken
 • Putafdekkingen
 • Afdekluiken
 • Kunststof Lijnafwatering
 • Polymeetbeton Lijnafwatering
 • Beton Lijnafwatering
 • Verholen goten
 • Kabelgoten
 • Uitstroomelementen

{tab=Geokunststoffen en Folies}

Geokunststoffen en Folies

 • Geokunststoffen
 • Geogrids
 • Asfaltwapening
 • Folies
 • Drainagematten
 • Anti-Erosiematten

{tab=Hout}

Hout

 • Damwand
 • Bestekhout
 • Rondhout
 • Palen en Piketten
 • Vlechtmatten
 • Opgeklampte Schotten
 • Draglineschotten
 • Dekdelen
 • Veel verschillende houtsoorten

{tab=Verkeersvoorzieningen}

Verkeersvoorzieningen

 • Wegbebakening
 • Bewegwijzering
 • Dynamische bewegwijzering
 • Blauwe bewegwijzering Alisa
 • Scheepsvaartborden
 • Straatnaamborden
 • Verkeersdrempels
 • Dynamische markering
 • Tijdelijke verkeersvoorzieningen

{tab=Straatmeubilair}

Straatmeubilair

 • Afzetpalen
 • Sierpalen
 • Traptreden
 • Sierbanken
 • Keerelementen
 • Fiets parkeersystemen
 • Hekwerk

{tab=Gereedschappen}

Gereedschappen

 • Stratenmakers Gereedschap
 • Hoveniers Gereedschap
 • Elektrisch Gereedschap
 • Schilders Gereedschap
 • Meet Gereedschap
 • Hand Gereedschap
 • Lucht Gereedschap
 • Werkplaatsinrichting
 • Zaagbladen
 • Trappen, Ladders en Steigers
 • Bevestigingsmiddelen

{tab=Bedrijfskleding en PBM’s}

Bedrijfskleding en PBM’s

 • Bedrijfskleding
 • Reflectiekleding
 • Regenkleding
 • Overalls
 • Schoenen
 • PBM’s

{tab=Afval}

Afval

 • Afvalinzameling
 • Containerdienst
 • Stortlocatie
 • Archiefvernietiging

{tab=Inhuur}

Inhuur

 • Materieel
 • Chemische Toiletten
 • Bouwhekken
 • Rijplaten
 • Draglineschotten
 • Verkeersvoorzieningen

{tab=Diensten}

Diensten

 • Riool reinigen en inspecteren
 • Pakketteren en Palletteren
 • Straatwerkzaamheden
 • Wegmarkeringen
 • Zaag- en Boorwerkzaamheden
 • Afvalinzameling
 • Milieukundige kwaliteitskeuringen
 • Kalibratie en Keuring meetinstrumenten
 • Keuring Gereedschappen
 • Tijdelijke Verkeersvoorzieningen

{tab=Algemeen}

Algemeen

 • Brandstof stortingen
 • Tankpassen
 • Smeermiddelen
 • Oliën en Vetten
 • Vlechtmatten
 • Mobiele Telefonie
 • Vaste Telefonie
 • Verzekeringen
 • Kantoorartikelen