Een professionele en actieve inkoopcombinatie voor middelgrote aannemers. Dat is de Nederlandse inkoopcombinatie Wegenbouw, NiCW. Met kennis van zaken maken wij raamcontracten en begeleiden onze ervaren professionals de inkoop van civieltechnische projecten. Door krachten te bundelen, versterkt NiCW de marktpositie van middelgrote aannemers. Dit gebeurt onder meer door doelgerichte en efficiënte inkoop en het onderling uitwisselen van kennis en kunde.

Inkoop
De corebusiness van NiCW is het afsluiten van inkoopcontracten. In de breedste zin van het woord. NiCW heeft in de afgelopen 10 jaar een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Dit biedt direct rendement aan de leden, want NiCW heeft volledige contracten voor onder meer de productgroepen betonbestrating, gebakken bestrating, beton- en kunststofriolering en hout. Ook algemene zaken, zoals telefonie en brandstof, worden gezamenlijk ingekocht wat veel voordeel voor leden oplevert.

Calculatie
Wij bereiden regelmatig het inkoopaspect van de calculaties van onze leden voor. Voor al onze vaste contracten gebruiken wij calculatielijsten, deze zijn direct te importeren in uw calculatieprogramma. Door onze expertise bent u, ook voor de productgroepen waar geen vaste afspraken voor zijn, altijd verzekerd van het beste eindresultaat.

Projecten
NiCW ondersteunt actief op alle niveaus. Onze specialisten worden daarnaast regelmatig ingeschakeld voor projectinkopen en tevens de werkvoorbereiding. Tijdens deze projecten benutten de professionals van NiCW hun marktkennis volop. Bij grote projecten en kleinere opdrachten. Naast de zeer aantrekkelijke vaste afspraken is het toch goed om bij projecten met ons in gesprek te gaan, want ieder project heeft unieke inkoopvoordelen. Onderdeel van onze werkwijze is dat wij veel informatie vergaren over diverse projecten en productgroepen door het gehele land. De achterliggende gedachte? Door een duidelijk beeld mede op basis van kennis zeer goede inkoopcondities realiseren.

Uitbesteden
Voor het gemak én uiteraard het beste resultaat besteden een aantal leden van NiCW het volledige inkooptraject uit. Onder meer voor zaken waarvoor NiCW vaste afspraken heeft maar juist ook voor de project specifieke materialen en diensten waarvoor geen vaste afspraken zijn. Door onze kennis van de markt en professionaliteit kunnen wij alle inkoop uit handen nemen. Omdat het ons vak is, besparen wij u veel tijd en geld.

Werkwijze
Onze werkwijze is helder. De bestelling, de aflevering en de betaling van producten of diensten verlopen zoals dat in de branche gebruikelijk is. Per leverancier of onderaannemer heeft ieder lid een vast contactpersoon voor zowel de binnen- als de buitendienst. Voor de contracten van NiCW gelden minimaal de gebruikelijke afroeptermijnen en betalingsvoorwaarden voorzien van vaste scherpe prijsafspraken.