Als NiCW hebben wij dus vaste contracten voor diverse productgroepen, zoals vermeld.
Deze contracten hebben we met verschillende leveranciers over de productgroepen heen, ook opgenomen in dit document.
Daarnaast doen wij nog inkoop voor projecten. Dit is dus project specifieke inkoop.
Werkwijze hierin is dat een lid (een aannemer) een project aanneemt voor bijvoorbeeld een gemeente. In dit project zitten naast de werkzaamheden voor de aannemer diverse zaken om in te kopen. Deze inkopen kan NiCW overnemen van het lid, maar hierin kunnen wij ook ondersteunen qua advies. Overnemen van project specifieke inkoop kan voor een volledig werk maar ook voor een onderdeel daarvan. Dit kan in overleg bepaald worden tussen het lid en NiCW.
Voor project specifieke inkoop werken wij dus niet met vaste prijsafspraken of met vaste leveranciers. Om toch een onderverdeling in productgroepen te maken heb ik onderstaand een overzicht gemaakt welke op een zelfde wijze kan worden opgenomen op de site als de manier bij CONTRACTEN. Dit is echter een ‘greep’ uit de mogelijkheden, wat ons betreft kan alles wat in projecten zit bij ons neergelegd worden door de leden. Dit moet dus ook terug komen in het inleidende stukje over projectinkopen.
 


Projectondersteuning
Voor grotere projecten zijn jaarafspraken, ondanks dat die erg scherp zijn niet altijd afdoende. NiCW biedt de mogelijkheid om te ondersteunen bij het verkrijgen van scherpere projectprijzen. Sleutelwoord hierbij is informatie. Door de vele informatie van projecten in het hele land en door het intensieve contact met leden, leveranciers en onderaannemers is het voor NiCW goed te bepalen wat het juiste projectniveau is.

Uitbesteden
Een aantal leden kiezen ervoor om de inkoop van complete projecten uit te besteden. Naast de materialen en diensten waarvoor NiCW jaarafspraken heeft, betreft dit ook vaak zaken waarvoor NiCW (nog) geen jaarafspraken voor heeft. Doordat we veel kennis van de markt hebben en inkopen ons vak is kunnen we hier veel tijd en geld voor onze leden besparen.